Se vores prisliste
Rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsynsrapport

Med øje for fremtiden

Hos Tandklinikken Omhu skaber vi en sammenhæng mellem din behandling idag og den langsigtede plan for din tandsundhed.

Bjarke Juul Larsen, tandlæge

Vores hyppigste behandlinger og problemstillinger

Vi har hos Tandklinikken Omhu et stort fokus på en helhedsorienteret plan for både mund og patient. Derved skabes en sammenhæng mellem de enkelte delbehandlinger og den langsigtede plan for patienten. Det er af stor betydning, at patienten er velinformeret om de forhold, som findes i mundhulen, og oplever, at det er trygt at komme til tandlæge, hvor tempoet tilpasses den enkelte.

Alle typer behandlinger

På klinikken foretager vi alle almindelige tandbehandlinger omhandlende huller i tænderne, paradentose, proteser og implantater. Ved behandlinger, som vi ikke selv forestår, har vi et tæt samarbejde med en række kompetente kollegaer.  Her finder du et udpluk af de mest gængse behandlinger og problemstilling, som vi møder og løser på klinikken.

Huller i tænderne

Huller i tænderne – kaldes caries – er demineraliseret tandvæv, som er opstået som følge af sur påvirkning der sker, når plakkens bakterier omdanner sukker. 

Behandlingen af caries sker ud fra tandlægens vurdering af læsionen, og kan enten være non-operativt (uden der skal bores) eller operativt. Almindelig  operativ behandling er en fyldning. Er carieslæsionen meget stor kan det være nødvendig med yderligere behandling end blot en fyldning.  

Små læsioner kan være umulige at føle selv, og opdages oftest af tandlægen eller tandplejeren ved regelmæssige tandeftersyn. Det kan være nødvendigt at supplere den kliniske undersøgelse med røntgenbilleder for at lave fyldestgørende diagnostik cariessituationen.

Paradentose

Paradentose er en sygdom, hvor knogle og tandkød trækker sig mere eller mindre langsomt tilbage som følge af længere tids påvirkning af plak og tandsten. Dette resulterer i dybe tandkødslommer, og kan føre til løse tænder og i sidste ende tandtab. 

Behandlingen af paradentose sker ved samarbejde mellem tandlæge/tandplejer og patienten, og består af rensning af tænder og tandrødder samt optimering af mundhygiejnen med det formål at stoppe sygdomsudviklingen.

Rodbehandling

Hvis nerven i en tand er død, der er infektion omkring rodspidsen eller nerven i tanden er påvirket i en sådan grad, at den ikke vil kunne reddes/komme sig ved anden behandling, kan tanden rodbehandles. 

Dette gøres ved, at tandlægen renser det hulrum, hvor nerven i tanden har været, mekanisk og kemisk, hvorefter det det fyldes med fyldningsmateriale valgt efter de anatomiske forhold.

Implantat

Implantater bruges til erstatning af tænder i tandløse områder. 

Et implantat er en titaniumskrue, der sættes ned i knoglen, hvor den vokser fast og kan fungere som kunstig tandrod.  Derefter kan der monteres en krone, bro eller protese på implantatet. Læs mere om selve processen her.

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak om dine muligheder for tanderstatning.

Kroner og broer

Er en tand meget destrueret efter eksempelvis at være knækket eller efter gentagende behandlinger med store fyldinger, hvor en ny fyldning ikke vil kunne holde – kan der være indikation for at lave en krone og derved give tanden bedst mulig prognose på den lange bane. Det er en forudsætning for kronebehandling, at tandroden kan bære en krone.

Når man laver en krone bores tanden til, derefter tages et aftryk af tanden, og man går hjem med en midlertidig krone. Ud fra aftrykket fremstiller en tandteknikker en krone, som ved efterfølgende konsultation hos tandlægen fastgøres i munden. 

Hos Tandklinikken Omhu bliver vores kroner/broer lavet af danske teknikere.  

En bro er en mulighed for at erstatte en eller flere mistede tænder mellem to andre tænder (bropillerne). Ved en sådan tanderstatning sættes en krone på hver af  bropillerne som forbindes via et mellemled. 

Der findes andre broløsninger, som tandlægen kan forklare dig mere om, såfremt disse er aktuelle i netop din situation. 

En bro er en fast tanderstatning som ikke kan tages ud. 

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak om dine muligheder for tanderstatning, og hvorvidt din situation er bedst egnet til bro, implantat eller måske en helt tredje løsning.  

Kroner og broer laves oftest i tandfarvet keramisk materiale. I enkelte tilfælde kan metal eller guld være den rigtige løsning.

Visdomstænder

Visdomstænder kan være årsag til smerter og sygdom i tænder og kæbe. Ikke alle visdomstænder skaber gener eller behøves fjernes, men nogle gør og skal derfor fjernes.

Står du i en situation, hvor din visdomstand skal fjernes, sker dette under lokalbedøvelse – hvad enten det er en almindelig ekstraktion eller en operativ fjernelse. 

Du vil naturligvis modtage alle nødvendige forholdsregler i forbindelse med et sådan indgreb både mundtligt og skriftligt. 

Skal din visdomstand fjernes – eller har du mistanke herom – er du naturligvis velkommen på klinikken til at få vurderet din situation. 

Tandklinikken Omhu